62 e jaargang Vakantie Jeugdwerk Oostelbeers

Dit jaar zijn we alweer vroeg begonnen, of ik ben laat met mijn voorwoord. ’T Is maar hoe je het
bekijkt. De skeelertocht is geweest op een woensdagmiddag met redelijk weer.
De laatste jaren hebben we geschoven met ons programma. Vroeger werden de meeste activiteiten
in de grote vakantie georganiseerd. Vaak in de eerste en in de laatste week van de schoolvakantie.
Sinds een aantal jaren hebben we nu ook activiteiten in de Meivakantie en in de herfstvakantie. Ook
stemmen we sommige activiteiten zoals de skeelertocht en de picknick af op het goede weer. Zo
proberen we voor ieder kind of jong volwassene uit Oostelbeers iets te organiseren Dit jaar hebben
we weer het voor de meeste Oostelbeerzenaren het vertrouwde programma.
Bij de grote bustocht in de Meivakantie mag je dit jaar ook een introduceé meebrengen. Dit is om
meer mensen enthousiast te krijgen om mee te gaan naar Toverland.
Bij het Spellenspektakel mogen al lange kinderen uit heel de Beerzen meedoen. Dit heeft bij ge
dragen aan een goed bezocht evenement waar een groot gedeelten van de Beerse jeugd aan mee
doet. Ook dit jaar gaan we er weer een spektakel van maken.
De roefeldag is al jaren een van de grootste activiteiten van het Vakantie Jeugdwerk. Hieraan doen
kinderen van groep 3 tot groep 8 uit heel de Beerzen mee. De kinderen kunnen in kleine groepjes
kennis maken met verschillende bedrijven of mensen die hun hobby willen delen. Er zijn zeker 100
roefeladressen en meer dan 300 kinderen die hieraan meedoen.
Dit jaar gaat het kamp van het VJO naar Nistelrode. Hier zijn we al verschillende keren naar toe
geweest. De kinderen uit Oostelbeers die in groep 6,7,8 en 1 jaar van de basisschool zijn mogen mee.
Samen met de enthousiaste leiding gaan ze er weer een leuke maar vermoeiende week van maken.
Aan het einde van de zomervakantie gaan we met de kleine bustocht naar Irrland. Dit is voor de
jongere kinderen een leuk park om een dag heen te gaan en te spelen.
In de herfstvakantie hebben we weer de herfstactiviteit. Hier wordt er door bijna alle kinderen van
de basisschool in Oostelbeers van alles ondernomen bij de Brandtoren. Er wordt geknutseld, worden
spelletjes gedaan en nog meer.
Wanneer je denkt dat er iets wordt georganiseerd waaraan je mee wilt doen meld je aan. Is er iets bij
waaraan je je steentje wilt bijdragen meldt je jezelf ook aan. We kunnen niet zonder deelnemers
maar zeker ook niet zonder vrijwilligers. Zonder degene die alles mee organiseren is er geen Vakantie
Jeugdwerk Oostelbeers, maar ook zonder andere vrijwilligers kunnen we niet. Daarom wens ik
iedereen die iets betekent voor onze organisatie veel plezier bij een of meerdere activiteiten.