61ste jaargang Vakantie Jeugdwerk Oostelbeers

Na een mooi en leuk jubileumjaar gaat het Vakantie Jeugdwerk Oostelbeers ook in het 61e jaar weer verschillende leuke activiteiten organiseren.

Vorig jaar hebben we het 60-jarig jubileum goed gevierd met een feestweekend in augustus. Het mooie weer en de enthousiaste Oostelbeerse mensen hebben er in dit weekend een gezellig feestje van gemaakt.

Dit jaar zijn we alweer begonnen. Met de skeelertocht en de grote bustocht hebben we alweer 2 leuke activiteiten gehad. Verder hebben we de, voor de meeste mensen uit Oostelbeers, bekende activiteiten. Er zijn welke enkele verschuivingen op de agenda. De picknick is nu op 30 mei. Dit is omdat de picknick de afgelopen jaren niet is door gegaan of is veranderd in een andere activiteit vanwege het weer. Het kamp is in de eerste week van de schoolvakantie, hierdoor valt dit samen met de kleine bustocht, of dagtocht. De rest van de activiteiten zijn ongeveer op dezelfde data gebleven.

Vorig jaar zijn de kampgangers eerder terug gekomen vanwege ziekte van enkele kinderen. Hierdoor hebben de kinderen die vorig jaar in groep 8 zaten niet de gelegenheid gehad om hun kamp goed af te sluiten. Daarom mogen dit jaar de kinderen die vorig jaar in groep 8 zaten nog een keer mee op kamp. Hiermee hopen we dat deze kinderen op een leukere manier afscheid nemen van het kamp. De kampleiding gaat er ook dit jaar weer alles aan doen om de kinderen een leuke week te bezorgen.

Dit jaar houden we ook een zonnebloem wedstrijd. Wie kan er de hoogste zonnebloem laten groeien. Ieder kind in Oostelbeers kan hier aan meedoen. Er wordt in ieder geval 1 tussentijdse meting gehouden, De tussenstand wordt bekend gemaakt op facebook. De eindstand wordt bekend gemaakt op woensdag 5 september. Hier worden ook de prijzen uit gereikt.

We proberen alle kinderen uit Oostelbeers mee te laten doen aan onze activiteiten. Ook de kinderen die niet in Oostelbeers op school zitten zijn meer dan welkom. Alles wat het Vakantie Jeugdwerk Oostelbeers organiseert is niet aan de school verbonden. Iedereen die in Oostelbeers woont kan meedoen. Je kan je opgeven via de website of informeer even bij een lid van het VJO. De namen en tel. nummers van de leden staan op de site. Bij het Spellenspektakel en de Roefeldag doen er ook kinderen uit West- en Middelbeers mee.

Het organiseren van de verschillende activiteiten wordt voor een groot gedeelte gedaan door onze leden. Zonder hen kunnen we niet. Gelukkig hebben we dit jaar weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen bij het VJO. Maar alleen de leden kunnen niet alles organiseren. We hebben ook een groot aantal sponsoren en vrijwilligers die ons helpen. De sponsoren steunen ons financieel, met het leveren van goederen of door het beschikbaar stellen van grond. Zo zijn er ook veel bedrijven en particulieren die helpen bij de Roefeldag. Hierdoor kunnen we voor de kinderen uit de Beerzen een leuke dag organiseren. Op deze dag kunnen de kinderen kennismaken met

veel verschillende beroepen en hobby’s. De vele vrijwilligers steken tijd in het mede organiseren van de activiteiten. Zonder al deze mensen is er geen Vakantie Jeugdwerk Oostelbeers.

Hierdoor willen we iedereen die zijn steentje bijdraag alvast bedanken en succes wensen voor het komende jaar. Voor iedereen die aan een of meerdere activiteiten meedoet veel plezier en maak er met zijn allen wat leuks van

Rob Kolsters, voorzitter