63e jaargang Vakantie Jeugdwerk Oostelbeers

Dit jaar van het Jeugd Vakantie werk wordt anders dan alle andere. Met het coronavirus en de situatie waar we ons nu in bevinden weten we als VJO ook niet waar we aan toe zijn. De activiteiten die normaal in Mei en juni plaats zouden vinden zijn afgelast of worden misschien verzet.

Onze grootste activiteiten de roefeldag en ’t spellenspektakel zijn helemaal afgelast. Omdat het dit jaar de 25e editie van ’t spellenspektakel zou zijn wilden we op zaterdag voor het spellenspektakel een feest houden in de tent. Dit feest gaat ook niet door en wordt ook uitgesteld tot volgend jaar.

Voor de andere activiteiten die in het voorjaar zouden plaatsvinden, de skeelertocht en de picknick, wordt gekeken of we hier dit jaar nog een geschikte datum kunnen en mogen vinden.

De voorbereidingen van het kamp gaan wel door. Wanneer het mogelijk is en mag van de regering willen we toch op kamp gaan in de eerste week van de schoolvakantie.

Voor de rest van de activiteiten wordt ook nog bekeken of we ze kunnen en mogen laten door gaan.

In deze onzekere tijden voor iedereen, maar zeker ook voor onze sponsoren hebben we als VJO besloten om geen sponsoractie te houden. We kunnen nu geen beroep doen op onze sponsoren die ons al jaren steunen.

Verder hopen we dat we dit jaar nog wel enkele activiteiten voor jullie kunnen organiseren. Houd hiervoor onze website, social media, Huis en Huis en de stroom in de gaten.

In deze tijd zijn activiteiten van het VJO niet van belang. Wanneer het weer mag zullen we ze graag en met veel inzet voor jullie willen organiseren.

Nu is het belangrijkst om deze tijd goed door te komen. Blijf op elkaar letten, voor elkaar zorgen en probeer degene die het nog harder nodig hebben bij te staan in deze onzekere tijd.